Marina Ribot PallicerArt i investigació cultural

Amazònies. El futur ancestral
Exposició

2 novembre 2024 — 4 maig 2025 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Coordinació del programa públic 
- Servei de Mediació (febrer - novembre 2024)

Contacte: coordinacio.mediacio@cccb.org

+ info properament
«Amazònies. El futur ancestral» aborda la importància estratègica de la preservació de la regió amazònica a nivell global. S’hi exposen els darrers estudis científics i arqueològics que qüestionen molts dels paradigmes tradicionals i presenten evidències contrastades de la rellevància dels ecosistemes amazònics per preservar el nostre món i lluitar contra l'actual crisi climàtica. Aquests estudis demostren que més del 50% de l’Amazònia no és un bosc primari, sinó un paisatge induït. Els pobles indígenes i les comunitats locals han forjat els paisatges del bosc a tota la regió, han interactuat amb els seus ecosistemes durant milers d’anys, i han format en alguns casos la composició de les espècies dels boscos per adaptar-les a les seves necessitats

Però lluny de ser una exposició fatalista sobre la complexa situació actual de la regió, la mostra busca estimular i conscienciar l'espectador sobre la importància de la preservació del més gran ecosistema selvàtic del món, i presenta un recorregut per diferents projectes i treballs de creadors i creadores de la regió que abordaran des de pràctiques diferents els grans reptes de l’Amazònia d’avui.

L’exposició planteja un itinerari totalment immersiu que permeti escoltar els sorolls de la selva gràcies a les darreres investigacions sonores, i endinsar-se en nous universos dissenyats especialment per a les instal·lacions del CCCB per creadors de les comunitats locals. De la mà dels principals científics i investigadors de la regió, el visitant podrà conèixer les claus dels reptes que planteja la preservació de l’ecosistema amazònic. La necessitat d'establir mecanismes internacionals de protecció que ajudin els països amazònics a establir polítiques de desenvolupament sostenible i equilibrat és un dels altres eixos fonamentals d’un discurs que ens interpel·la a tots.

«Amazònies. El futur ancestral» presenta una nova cronologia i epistemologia de la regió; apropant el visitant a espais de gran valor simbòlic al territori, com la maloca, entesa com el lloc de la paraula, on es donarà a conèixer la immensa diversitat de llengües presents a la panamazònia, un univers plural en risc de desaparició.

Les cosmovisions indígenes estaran presents de manera transversal al llarg de l’exposició, a través de diverses creacions artístiques encarregades expressament a diversos artistes i col·lectius indígenes que treballaran in situ a Barcelona: MAHKU (Brasil - Huni Kuin), Rember Yahuarcani (Perú - Uitoto), Santiago Yahuarcani i Nereyda López (Perú - Uitoto), Elías Mamallacta (Equador - kichwa) i Olinda Silvano (Perú – Shipibo-konibo).

Per entendre l’Amazònia, també cal conèixer el funcionament de l’ecosistema global, amb la importància de la regió en el funcionament hídric del planeta, i l’impacte de l’augment de la temperatura, l’absorció de CO2 i el paper de la biodiversitat.

L’exposició es planteja com un espai de diàleg entre la saviesa indígena i els darrers desenvolupaments científics, sota la urgència de consolidar un relat decolonial i assentar les bases d’articulació dels drets dels ens no humans.

Comissari: Claudi Carreras
Amb la col·laboració de Jõao Paulo Barreto, Eliane Brum, Andrés Cardona, Emilio Fiagama, Lilian Fraiji, Valério Gomes, Nelly Kuiru, Eduardo Neves, Daiara Tukano, Rember Yahuarcani i Joseph Zárate, i la participació del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la UPC

Amazònies. El futur ancestral
Exposició

2 novembre 2024 — 4 maig 2025 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Coordinació del programa públic 
- Servei de Mediació (febrer - novembre 2024)

Contacte: coordinacio.mediacio@cccb.org

+ info properament
«Amazònies. El futur ancestral» aborda la importància estratègica de la preservació de la regió amazònica a nivell global. S’hi exposen els darrers estudis científics i arqueològics que qüestionen molts dels paradigmes tradicionals i presenten evidències contrastades de la rellevància dels ecosistemes amazònics per preservar el nostre món i lluitar contra l'actual crisi climàtica. Aquests estudis demostren que més del 50% de l’Amazònia no és un bosc primari, sinó un paisatge induït. Els pobles indígenes i les comunitats locals han forjat els paisatges del bosc a tota la regió, han interactuat amb els seus ecosistemes durant milers d’anys, i han format en alguns casos la composició de les espècies dels boscos per adaptar-les a les seves necessitats

Però lluny de ser una exposició fatalista sobre la complexa situació actual de la regió, la mostra busca estimular i conscienciar l'espectador sobre la importància de la preservació del més gran ecosistema selvàtic del món, i presenta un recorregut per diferents projectes i treballs de creadors i creadores de la regió que abordaran des de pràctiques diferents els grans reptes de l’Amazònia d’avui.

L’exposició planteja un itinerari totalment immersiu que permeti escoltar els sorolls de la selva gràcies a les darreres investigacions sonores, i endinsar-se en nous universos dissenyats especialment per a les instal·lacions del CCCB per creadors de les comunitats locals. De la mà dels principals científics i investigadors de la regió, el visitant podrà conèixer les claus dels reptes que planteja la preservació de l’ecosistema amazònic. La necessitat d'establir mecanismes internacionals de protecció que ajudin els països amazònics a establir polítiques de desenvolupament sostenible i equilibrat és un dels altres eixos fonamentals d’un discurs que ens interpel·la a tots.

«Amazònies. El futur ancestral» presenta una nova cronologia i epistemologia de la regió; apropant el visitant a espais de gran valor simbòlic al territori, com la maloca, entesa com el lloc de la paraula, on es donarà a conèixer la immensa diversitat de llengües presents a la panamazònia, un univers plural en risc de desaparició.

Les cosmovisions indígenes estaran presents de manera transversal al llarg de l’exposició, a través de diverses creacions artístiques encarregades expressament a diversos artistes i col·lectius indígenes que treballaran in situ a Barcelona: MAHKU (Brasil - Huni Kuin), Rember Yahuarcani (Perú - Uitoto), Santiago Yahuarcani i Nereyda López (Perú - Uitoto), Elías Mamallacta (Equador - kichwa) i Olinda Silvano (Perú – Shipibo-konibo).

Per entendre l’Amazònia, també cal conèixer el funcionament de l’ecosistema global, amb la importància de la regió en el funcionament hídric del planeta, i l’impacte de l’augment de la temperatura, l’absorció de CO2 i el paper de la biodiversitat.

L’exposició es planteja com un espai de diàleg entre la saviesa indígena i els darrers desenvolupaments científics, sota la urgència de consolidar un relat decolonial i assentar les bases d’articulació dels drets dels ens no humans.

Comissari: Claudi Carreras
Amb la col·laboració de Jõao Paulo Barreto, Eliane Brum, Andrés Cardona, Emilio Fiagama, Lilian Fraiji, Valério Gomes, Nelly Kuiru, Eduardo Neves, Daiara Tukano, Rember Yahuarcani i Joseph Zárate, i la participació del Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques de la UPC