Marina Ribot PallicerArt i investigació cultural

[contra]panorama

10 febrer 2024 — febrer 2025
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA)

Entrezones (programa): 
Eva Paià, Albert Gironès i Marina Ribot Pallicer

Comissariat per Alicia Escobio Alonso, Yaiza Hernandez Velazquez, Yolanda Jolis, Anna Ramos i Isaac Sanjuan.  

+ info properament
La 2a edició de Panorama, un projecte triennal iniciat pel MACBA el 2021, manté la intenció original d’«aprofundir en la col·laboració i el diàleg amb artistes i agents culturals del nostre context», però ho fa mitjançant un exercici que es desenvolupa al llarg d’un any i que adopta literalment el títol del projecte per qüestionar tant la rellevància del format triennal (o biennal) com la seva capacitat per oferir una imatge panoràmica del present. 

Resulta atractiu pensar que l’art pot dur a terme el mapeig cognitiu d’un sistema-món cada vegada més complex i determinant, traçar «cartografies de l’absolut» aparentment necessàries per a una orientació tant estètica com política. El panorama és un aparell per a la visió total, i com a tal, mostra una imatge que els nostres cossos no poden abastar, sense interrupcions ni zones fosques. Així mateix, pressuposa un lloc privilegiat des d’on es pot prendre possessió del que cau sota una mirada que abstreu alhora que jerarquitza. Aquesta mirada –totalitzant i jerarquitzant– ha caracteritzat sempre el museu modern. En aquest sentit, el museu comparteix la íntima imbricació de les tecnologies cartogràfiques –entre les quals s’inclou el panorama– amb els processos moderns de vigilància, submissió i dominació i, en particular, amb les seves instàncies colonials. I és possible que avui no hi hagi cap altre format expositiu en què l’impuls panoràmic i l’espectre colonial hi siguin tan presents com en el format biennal. 

Així doncs, el [contra] d’aquesta nova edició de Panorama no designa un gest d’atac, sinó la contraposició del pla panoràmic amb el seu contraplà. Davant la necessitat d’orientació i la impossibilitat de traçar un fil sense fissures des de la particularitat a la totalitat, [contra]panorama intenta abandonar la il·lusòria talaia panoràmica del format biennal per mirar des d’altres llocs, des d’unes entrezones, que s’orienten cap a la transició entre dins i fora, i entre diverses escales d’acció i pensament. 

Al llarg d’un any, i a partir de l’arxiu de projectes i preguntes històricament generats des del MACBA i el seu context immediat, [contra]panorama obrirà un diàleg coral amb una sèrie d’agents que inclouran, entre d’altres, Elena Blesa, Antonio Gagliano, Dora García, Albert Gironès, Nicolas Malevé, Montserrat Moliner, Julia Montilla, Verónica Lahitte, Eva Paià, Marina Ribot i Jara Rocha.  

[contra]panorama és un procés d’investigació col·lectiva que es desenvoluparà des del febrer de 2024 fins a finals de 2025, amb diverses intensitats, velocitats i formats. El projecte ha estat concebut per Alicia Escobio (Programes Públics, MACBA), Yaiza Hernández Velázquez (Visual Cultures, Goldsmiths), Yolanda Jolis (Educació, MACBA), Anna Ramos (Ràdio Web MACBA) i Isaac Sanjuan (Educació, MACBA), amb la col·laboració de Zaida Trallero (Exposicions, MACBA) i Meritxell Colina (Exposicions, MACBA).  
© MACBA, 2024
    Imatge de l'obra d’Antonio Gagliano i Verónica Lahitte Reconstrucció: Barcelona Art Report [2001]

    Del 10 de febrer a l’1 d’abril de 2024